Friday, 6 March 2015

तियाली

संबिधान रैन कानुन छैन
हानाहान चल्यो बिदेशी बैन
हल्लामात्र ठूलो बनेन ऐन |


No comments:

Post a Comment