Thursday, 28 August 2014

रुवाई

आज पनि, चस्किन्छ छाती, किन होला?
चोटै चोट, पस्किन्छ छाती, किन होला??

मृत हो कि! जिवितै रह्यो, आस्थाहरु?
रुग्ण जस्तै, झस्किन्छ छाती, किन होला??


No comments:

Post a Comment