Thursday, 28 August 2014

रुवाई

पह्रिचान खोज अधिकार रोज|
धर्तिलाई नहोस् बेकार त्यो बोज||

टुक्राएर मुटु निशानी गुमाई|
रुवाउँदै सारा गर्छौ किन मोज??
...


No comments:

Post a Comment