Thursday, 28 August 2014

गजल जस्तै

भूमिकामै घाँटि रेट्यो उसले|
पह्रिचान पुरै मेट्यो उसले||

अहमता बुई चढी शिरमा|
अन्योलको बाटो भेट्यो उसले||
...
देख्दा सुन्दा निको लाग्यो भन्दैमा|
सञ्त्रासमा स्वयं लेट्यो उसले||

फाईदाकै पछि लागि धर्तीमा|
निर्दोषको प्राण सेट्यो उसले||


No comments:

Post a Comment