Saturday, 30 August 2014

पिरै पिर?

कता हराए बिगतहरु?
बीर बिरता तागतहरु॥

अर्थ बिहिन बाँचि रहँदा॥
उम्ली रहन्छ रगतहरु॥
...
मन्त्रि बनेसी भुल्यो उसले॥
गाउँ घरका स्वागतहरु॥

खाद्य मलको ठूलै संकट॥
मात्र भाषण फगतहरु॥

यौन उमंग चार्दै युवती॥
धाए दुनीया जगतहरु॥

पर्छ योजना परियोजना॥
खल्ति छिर्दैछ लागतहरु॥

च्यात्न स्माईल सोचि रहन्छ॥
सन्धि सम्झौता कागतहरु॥


No comments:

Post a Comment