Saturday, 30 August 2014

साहित्यिक बिधा- केस्रा
शिर्षक -युवति

आजकाल युवतिको भर हुन्न!!
मोजमस्ति अति हुन्छ केहि छुन्न!!

माया प्रेम एक सँग बिहे अर्को!!
मुस्किलै छ सहि सुश्रि यहाँ चुन्न!! ...

संयमशिल र शुशिल यस्तो हुन्न!!
समानता हुन्छ सबै नारी रुन्न!!


No comments:

Post a Comment