Friday, 15 January 2016

ओलीको बोली छैन उखान टुक्का छ
आज र भोली छैन ऊखान टुच्का छ
समाधान छैन मात्र समस्याहरू छ
सत्यको खोली छैन ऊख्खान टुक्का छ


No comments:

Post a Comment